YOU88 - Thiên đường Game Bài Đổi Thưởng lớn nhất Việt Nam.

Vinh danh tài xỉu ngày

 • Hạng
 • Tên Người chơi
 • Điểm
 • Thưởng
  • 1
  • connotheki
  • 4,102,770,057
  • 2
  • 7604129a
  • 700,852,744
  • 3
  • sokhonhieu
  • 656,523,500
  • 4
  • Rain96
  • 643,242,931
  • 5
  • YOU88choemandi
  • 471,195,091
  • 6
  • hungok95
  • 400,793,000
  • 7
  • 999tr1ngay
  • 391,062,200
  • 8
  • Cityvui0521
  • 342,833,000
  • 9
  • miuvu2019
  • 317,968,320
  • 10
  • tcbTVD1
  • 316,355,949
  • 11
  • Hoanggnene
  • 305,743,740
  • 12
  • 88HaiAnh
  • 302,120,924
  • 13
  • quyong66
  • 294,580,000
  • 14
  • NgonWindy13689
  • 283,162,705
  • 15
  • gono3ti
  • 235,397,658
  • 16
  • Huy5995
  • 229,663,520
  • 17
  • NHH100199
  • 193,117,200
  • 18
  • mrslow
  • 182,918,000
  • 19
  • dautay0101
  • 149,798,740
  • 20
  • chiip9t
  • 148,896,562

  Vinh danh tài xỉu Tháng

  • Hạng
  • Tên Người chơi
  • Điểm
  • Thưởng
   • 1
   • connotheki
   • 4,102,770,057
   • 2
   • 7604129a
   • 700,852,744
   • 3
   • sokhonhieu
   • 656,523,500
   • 4
   • Rain96
   • 643,242,931
   • 5
   • YOU88choemandi
   • 471,195,091
   • 6
   • hungok95
   • 400,793,000
   • 7
   • 999tr1ngay
   • 391,062,200
   • 8
   • Cityvui0521
   • 342,833,000
   • 9
   • miuvu2019
   • 317,968,320
   • 10
   • tcbTVD1
   • 316,355,949
   • 11
   • Hoanggnene
   • 305,743,740
   • 12
   • 88HaiAnh
   • 302,120,924
   • 13
   • quyong66
   • 294,580,000
   • 14
   • NgonWindy13689
   • 283,162,705
   • 15
   • gono3ti
   • 235,397,658
   • 16
   • Huy5995
   • 229,663,520
   • 17
   • NHH100199
   • 193,117,200
   • 18
   • mrslow
   • 182,918,000
   • 19
   • dautay0101
   • 149,798,740
   • 20
   • chiip9t
   • 148,896,562
   lucky66688888
   Vừa thắng 2,271,902 tại Trên Dưới